COVID-19 ennetusmeetmed

Külastades Amrita Cafe, võid kindel olla, et täidame COVID-19 ennetusmeetmeid.

Kinnitame, et:
• kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
• siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
• desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
• sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
• personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
• tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui töötajatega;
• haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindussaalis;
• haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
• osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Asume Viljandis Tallinna tänaval ilusas rohelises oranžide akendega vanas majas.